Sexy, sophisticated, unlimited! the #yslbeautyhotel event this weekend was just insane! It was one of the most amazing and photogenic parties we have been to. Everyone look terrific in their black and gold outfit, good mood and delicious drinks! I am happy to be a part of the YSL Beauty team.  #gethigh

Sexy, tu tin, không giới hạn! Sự kiện #yslbeautyhotel cuối tuần này thật rôn ràng va háp dấn! Đó là một trong những bữa tiệc tuyệt vời và ăn ảnh nhất mà chúng tôi đã từng đến.  Mọi người đều trông tuyệt vời trong trang phục màu đen và vàng của họ, tâm trạng tốt và đồ uống ngon! Nhi rất vui khi được là một phần của đội @YSLBEAUTY  #gethigh

 


You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*