I was honored to put on the costumes in the collection 𝐂𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐂𝐀𝐏𝐒𝐔𝐋𝐄 2020 – 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐋 𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐄𝐘 of designer Nguyen Cong Tri. With the message of this collection is telling the story of modern women seeking trips to liberate their souls. For JUSTICE women, movement is both instinctive and an everlasting desire to exist in mind.

Nhi được vinh hạnh khoác lên mình những bộ trang phục trong BST 𝐂𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐂𝐀𝐏𝐒𝐔𝐋𝐄 2020 – 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐋 𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐄𝐘 của NTK Nguyễn Công Trí. Nguyễn Công Trí, một trong những người anh mà Nhi đã theo dõi từ lúc Nhi còn nhỏ. Khi mà anh vừa những lúc mà anh mới chập chững vào nghề những thiết kế của anh luôn mang một làn gió, một xu hướng mới cho ngành thời trang nước nhà! Nhi thực sự khâm phục cách mà nghiêm túc và theo đuổi đam mê của mình đến cùng!

Nguyen Cong Tri

Nguyen Cong Tri

Nguyen Cong Tri

Nguyen Cong Tri

Nguyen Cong Tri

Với thông điệp của BST này là kể câu chuyện về những người phụ nữ hiện đại tìm kiếm những chuyến đi để giải phóng tâm hồn. Đối với những người phụ nữ CÔNG TRÍ, dịch chuyển vừa là bản năng, vừa là khao khát tồn tại vĩnh cửu trong tâm trí.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*