Finally I got 500k followers!

Mấy ngày qua thực sự Nhi rất vui, vẫn còn loay hoay với nhiều cảm xúc lẫn lộn 🌼
Hôm nay, Nhi muốn gửi lời Cảm ơn gia đình, các đối tác, bạn bè và đặc biệt là followers đáng yêu của Nhi!
Những năm vừa qua chắc chắn là những thử thách không hề dễ dàng với Nhi … Nhi theo đuổi ước mơ của Nhi, Nhi khám phá khắp thế giới và chuyển đến một đất nước khác để đi tìm giấc mơ ấy và thực hiện hoá nó. Nhưng không kể là Nhi ở đâu, các bạn vẫn theo dõi, ủng hộ Nhi cho đến ngày hôm nay dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nhi sẽ luôn nhớ và biết ơn vì các bạn rất tuyệt vời. Chúng mình có thể cùng nhau tạo ra những điều đẹp đẽ hơn thế nữa. Nếu không có tất cả các bạn, Nhi nghĩ một mình Nhi sẽ không vượt qua được!

 

The last few days were crazy, so I couldn’t find the time to make a proper post! 🌼
So again and official a big big Thanks to all of my friends, family, partners and also you guys! The last few years were for sure a big adventure for me… chasing my dream, travel the world, moving to another country, realizing my dream job while meeting inspiring people. No matter where, you guys followed my journey until today and keep supporting me no matter what. I will always remember and I am grateful for this wonderful, positive and cheering community. We women can create beautiful things together! Without all of you I wouldn’t make it so far.

I love you all!

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*