Summer Beach Clean Up

In the past few years, the amount of rubbish on Vietnam’s beaches were increasing a lot. People used to believe that the effects of throwing trash into the sea would only have very small consequences, because the sea is so wide and so deep. But as you can see, this is proven to be wrong, it will have incalculable consequences if we really care about it.
Therefore, I joined Generation Eco Vietnam team to organize “Summer Beach Clean Up” in the campaign “I don’t litter, and you?”.

Các bãi biển ở Việt Nam hầu như đều thấy rác thãi đâu đâu cũng có. Trước đây, mọi người cho rằng vì biển rất rộng và rất sâu. Vì vậy, những tác động của việc xả thải xuống biển sẽ chỉ gây hậu quả rất nhỏ. Nhưng như các bạn đã thấy, điều này đã được chứng minh là không đúng. Bởi sẽ gây hậu quả khôn lường nếu như chúng ta thực sự vô tâm đến nó.

Summer Beach Clean Up with Generation Eco Vietnam

I have had valuable experiences with the whole team while cleaning our beautiful earth. Vietnam will be increasingly changing, getting cleaner and cleaner if we all protect it together. Be one of the first to change this! Be conscious, civilized and responsible to help this environment stay fresh and pretty. Building a clean Vietnam together is not a waste of time, because it is not only for us today but for the next generation!

Chính vì vậy, Nhi đã tham gia cùng team Generation Eco Vietnam tổ chức “Summer Beach Clean Up”. Với thuộc chiến dịch “Tôi không xả rác, còn bạn?”. Nhi đã có những trải nghiệm thực quý giá cùng với team trong các hoạt động làm sạch môi trường. Việt Nam sẽ ngày càng thay đổi, ngày càng sạch đẹp hơn nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng bảo vệ nó! ?

Hãy là những con người có ý thức, văn minh và có trách nhiệm. Mục đích để giúp cho môi trường này luôn được trong lành. Cùng nhau xây dựng một Việt Nam không rác thãi, không chỉ vì chúng ta hôm nay mà là vì cả thế hệ mai sau!☀️

I DO NOT LITTER, AND YOU?

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*